avatar

Cursos de grau superior a l’IDEP

L’escola IDEP de Barcelona en col.laboració amb la Universitat Abad Oliva, començarà enguany (2007-08) a impartir el que serà la primera carrera universitaria de fotografia de tot l’Estat. Els estudis podràn fer-se a nivell de diplomatura o bé de grau superior amb una durada de tres o cuatre anys en cada cas.

Segons diuen a la web els estudis pretenen donar formació integral als nous fotògrafs digitals, instruient-los en camps formatius avui imprescindibles, com les noves tecnologies.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.