avatar

Histogrames detallats pel Photoshop i altres joguines

L’empresa Reindeer Graphics, especialitzada en la creació de software de tractament de la imatge per aplicacions científiques mèdiques, ofereix alguns plugins per Photoshop certament interessants. Entre ells, hi ha el Wide Histogram, que pot mostrar l’histograma d’una imatge en 8 modes diferents: RGB, canal vermell, canal verd, canal blau, colors, tonalitat, saturació i luminositat. A més, l’histograma es pot presentar en tres amplades diferents, en funció del detall desitjat: 512, 768 i 1024 pixels d’ample. Wide Histogram està disponible tant per ordinadors Macintosh/OSX com per PC/Windows.

Altres plugins gratuïts i igualment interessants que poden descarregar de la web de Reindeer Graphics son:

Select Edges una potent eina de processament selectiu. Es pot fer servir per triar el nivell de detall a les vores de la imatge per aplicar una màscara de desenfoc sense provocar halos, o invertir la selecció per desenfocar el fons.

Adaptive Equalization incrementa el contrast local reduint el rang dinàmic general. És especialment útil per incrementar la definició de textures, o incrementar el detall en les ombres sense alterar els colors.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.