avatar

III Concurs fotogràfic del Vendrell

El Grup Fotogràfic del Vendrell, entitat cívica de promoció cultural, presenta el III Concurs fotogràfic del Vendrell, amb el qual proposa la participació d’afeccionats a la fotografia que desitgin aportar-hi la seva expressió artística.
B A S E S

 • Participants: Tothom que ho desitgi
 • Tema: Lliure
 • Obres: Màxim de quatre per autor, no premiades en altres concursos ni publicades.
 • Sistema: Qualsevol tècnica fotogràfica
 • Presentació: La mida de la imatge serà com a mínim de 18 x 24 cm, en sentit vertical -plantades-, reforçades o muntades en suport rígid de 40 x 50 cms. i d’un gruix màxim de 3 mm.
 • Identificació: Al dors de cada obra haurà de constar-hi: títol o tema, nom, cognoms, DNI, correu electrònic, adreça i telèfon de l’autor i, si s’escau, entitat fotogràfica a la qual pertany i número de soci de la Federació Catalana de Fotografia.
 • Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.
 • Tramesa: Les obres cal presentar-les o remetre-les al Centre cívic L’Estació, la Rambla, s/n, tel. 977.66.32.89, o a l’Hotel d’Entitats, Camí Reial, 13, 43700 EL VENDRELL.
 • Jurat: El Jurat qualificador serà designat per la Federació Catalana de Fotografia d’entre el seu Cos de jurats.
 • Premis:
  • 1r. premi. 125 €, diploma, trofeu i medalla de la FCF
  • 2n. premi: 75 €, diploma i trofeu
  • 3r. premi: 50 €, diploma i trofeu
  • Trofeu especial per el soci del Grup Fotogràfic del Vendrell que no hagi obtingut cap altre premi i hi tingui una obra classificada a partir de la posició 4a.
 • Calendari:
  • Termini d’admissió: L’admissió d’obres es tancarà a les 8 del vespre del dia 03 de desembre de 2007.
  • Veredicte: Serà públic i es farà el dia 10 de desembre de 2007, a les 8 del vespre, a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats, Camí Reial, 13.
  • Lliurament de premis: El dia 15 de desembre de 2007, dins de l’acte d’inauguració de l’exposició d’obres seleccionades
  • Exposició d’obres: Les obres premiades, juntament amb una selecció de les finalistes, restaran exposades al Centre cívic L’Estació, del 15 al 29 de desembre de 2007
  • Devolució i recollida d’obres no premiades: Es farà a partir del 24 de gener del 20089, pel mateix mitjà amb què s’hagin rebut. Les obres no recollides o reclamades el 28 de febrer de 2008, passaran a ser propietat de l’entitat.
 • Consideracions generals:
  • Els participants hauran d’ésser posseïdors dels drets d’imatge i d’autor de les obres presentades al concurs.
  • Un jurat d’admissió comprovarà que les obres presentades s’adiguin a les presents Bases de participació.
  • No es concedirà més d’un premi per autor.
  • L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no serà responsable de cap accident que puguin sofrir de manera fortuïta i involuntària.
  • Les obres premiades restaran en propietat de l’entitat organitzadora que podrà fer-ne ús públic, amb finalitats culturals i sense ànim de lucre, fent-hi constar la procedència i nom de l’autor.
  • La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases.

Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCM i MFCF de la Federació Catalana de Fotografia, amb el registre 2007/61.

Grup Fotogràfic del Vendrell
Centre Cívic l’Estació
La Rambla, s/n
43700 El Vendrell
Tarragona
veure mapa

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.