avatar

III concurs biennal de fotografia Vila d’Arenys de Mar

Organitzat per l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar (AFA) i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia (FCF), es convoca la 3ª edició del Concurs Biennal de Fotografia Vila d’Arenys de Mar.

Participants

El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar.

Tema

Lliure.

Obres i presentació

 • Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres, no premiades a Arenys de Mar.
 • La tècnica serà lliure, però es presentarà sobre suport d’emulsió fotogràfica.
 • Les fotografies s’han de presentar amb paspartú de 30 x 40 cm (mai en marc o sota vidre), amb un gruix màxim de 3 mm. Es farà una selecció d’obres finalistes per exposar, les quals l’organització muntarà en marcs.
 • Totes les fotografies s’identificaran al darrere amb el títol, el nom de l’autor, l’adreça, el telèfon i adreça electrònica (en cas de tenir-ne). Els socis de la Federació Catalana de Fotografia indicaran el seu número de soci.
 • L’autor, al presentar les fotografies es responsabilitza de que no hi hagi drets a tercers en les obres, així com de tota reclamació posterior per drets d’imatge.

Tramesa

 • Els participants poden portar les fotografies des de la publicació d’aquestes bases i fins al dia 29 d’Agost de 2008 a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar (C.C.Calisay), en horaris d’oficina o enviar-les lliures de despeses a:

  III concurs biennal de fotografia Vila d’Arenys de Mar
  Regidoria de Cultura
  Ajuntament d’Arenys de Mar
  Riera Pare Fita, 31 (C. C. Calisay)
  08350 Arenys de Mar

 • Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura, però l’organització no es fa responsable de deterioraments, pèrdues o robatoris ocasionats per causes alienes a la seva voluntat.

Veredicte

 • El veredicte serà públic i inapel·lable, a la sala noble del Centre Cultural Calisay (Riera Pare Fita, 31), el dia 5 de setembre de 2008 a les vuit del vespre.
  El lliurament dels premis tindrà lloc a la sala d’exposicions del Centre Cultural Calisay el dia 3 d’octubre del 2008 a les 20h.
 • Hi haurà dos jurats, un d’admissió, format per persones de l’organització i que tindrà en compte que es compleixin els requisits establerts d’aquestes bases, i un de qualificador, integrat per persones de reconegut prestigi dins el món fotogràfic que valoraran el treball artístic i qualitat fotogràfica de les obres presentades.

Premis

 • El concurs està dotat amb els següents premis:

  Primer premi: 300 € i trofeu
  Segon premi: 200 € i trofeu
  Tercer premi: 100 € i trofeu
  Millor autor local: 100 € i trofeu

 • Els premis en metàl·lic aniran a càrrec de la partida pressupostària 60.451.481 del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’any 2008. El pagament d’aquests premis es farà mitjançant transferència bancària al compte que assenyali cada guanyador a partir de 60 dies del veredicte.
  Cap concursant optarà a més d’un premi.

Exposició

 • La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions del Centre Cultura Calisay del 3 al 26 d’octubre de 2008.
 • l jurat qualificador serà el que farà la selecció de les obres per exposar.
 • Les fotogràfies no premiades i no escollides per l’exposició es podràn recollir el dia del veredicte o el dia del lliurament de premis. Les obres que no siguin retirades es retornaran el mes de novembre.
 • Totes les obres premiades passaran a formar part de la fototeca de l’AFA.
 • L’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’AFA es reserven el dret de reproducció de les obres premiades que creguin convenient, esmentant el nom de l’autor i, en qualsevol cas, sense cap percepció econòmica.
 • Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà estudiat per l’organització, que ho resoldrà.
 • III concurs bianual de fotografia Vila d’Arenys de Mar és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF de la Federació Catalana de Fotografia amb el número 2008 – 11

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.