avatar

Adobe anuncia Lightroom 3 beta

Lightoom 3 Beta SplashTal com ens informa Adobe amb una nota de premsa, ja està disponible la versió beta del futur Lightroom 3.

Molts fotògrafs, professionals i amateurs, fan servir aquesta eina com a programa per a classificar i processar les seves imatges. Tot i que no és ni de bon tros l’únic i que n’hi ha també de gratuïts, Adobe Photoshop Lightroom és un dels més emprats, per no dir el que més. Se n’ha parlat d’ell extensament en aquest web, a les notícies i al fòrum, i n’hem fet tallers.

Doncs avui, vint-i-dos d’octubre, Adobe presenta la beta de la propera versió 3 de Lightroom, pocs dies després de treure la versió 2.5 (amb actualitzacions menors respecte a la seva antecessora). La versió és, com hem dit, una beta, el que vol dir que es tracta de la primera versió més o menys sencera del programa que es publica per a ser provada o ensenyada al públic. Res no assegura que sigui una versió estable ni sense errors. Encara no és la versió definitiva i falten uns quants dies abans els programadors no l’acabin de polir.

Entre les desenes canvis que hi ha al llarg de tot el programa, destaquen les següents millores:

 • S’ha millorat la importació d’imatges, fent-la més intuïtiva i visual.
 • S’han millorat, i força, els algoritmes d’eliminació de soroll.
 • També s’han millorat els algoritmes de perfilat i enfoc.
 • Es poden afegir marques d’aigua amb diferents paràmetres configurables: tamany, opcacitat, ubicació a la imatge, etc.
 • S’ha afegit una eina per a simular l’efecte del gra de les pel·lícules a les fotos digitals.
 • Les Col·leccions són accessibles des del mòdul de processat, sense haver de tornar a la biblioteca.
 • Es poden exportar imatges en CMYK.
 • Es poden penjar fotos a internet arrossegant-les des del mateix programa.
 • És possible incorporar música als passis de fotografies (slideshows).
 • Es poden generar passis, també amb música, en format de video.
 • Amb el mòdul d’impressió és poden distribuir les fotos que volguem, de qualssevol forma i mida pel paper, alliberant-nos així de les restriccions de les cel·les de la graella de les versions actuals del programa.
 • Es pot programar la còpia de seguretat al sortir del programa i no només a l’engegar-lo, com fins ara.

Adobe TV presenta totes les novetats del programa en un vídeo de 3 parts:

Els que vulgueu, podeu descarregar el Lightroom 3 Beta per a testejar-lo. De les aportacions d’usuaris com vosaltres n’acabaran de sortir les millores que formaran part de la versió definitiva.

Per als que us animeu, aquí teniu una sèrie de recursos per a LR3 Beta.

Font: Adobe Systems Inc.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.