avatar

La bellesa de la Ciència

Cèl·lules mare i cèl·lules glials en un cultiu de neuroesferesA més de donar-nos les eines per entendre i explicar el món en el que vivim, el coneixement científic també ens pot mostrar la bellesa que s’amaga en tot allò que ens envolta, des de l’escala microscòpica fins a les dimensions infinites del Univers. No són pocs els llocs web on podem gaudir d’aquesta bellesa, plasmada en imatges obtingudes pels científics de les més diverses especialitats i pels més variats mitjans tecnològics imaginables.

En aquesta ocasió, us volem presentar The Beautiful Mind. Es tracta d’un lloc web on es recullen varies col·leccions de fotografies científiques realitzades per neuròlegs durant els seus experiments. Aquesta exposició virtual d’imatges ha estat organitzada pel programa CORTEX, patrocinat per la fundació Marie Curie. El propòsit d’aquesta exhibició de fotografies fascinants és la divulgació de les ciències biològiques, especialment les neuro-ciències, mostrant la bellesa que hi rau.

Científics i estudiants de tota Europa han contribuït a la col·lecció amb la donació de les seves fotografies, totes elles realitzades durant el curs d’experiments reals a laboratori. En conjunt, són la prova evident de que la ciència pot ser una disciplina plena de bellesa.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.