avatar

Art amb contactes

Oranges and Lemons, Martin WilsonTot sovint, la creativitat no necessita de grans recursos per manifestar-se. Partint d’una idea singular, un bri d’inspiració, una pirueta de la imaginació, l’artista ens pot regalar quelcom diferent al que haguem vist fins al moment. Els grans recursos i mitjans, de fet, poden jugar en contra, distraient l’artista del que realment importa amb els cants de sirena de les possibilitats de tal o qual tècnica, o els avenços de la darrera tecnologia.

En Martin Wilson ens demostra que no cal gaire cosa per fer quelcom amb un mínim d’interès. Només una càmera, pel·lícula, un escànner i, sobretot, una bona  idea que, com moltes bones idees, al final resulta ser ben senzilla. Tot plegat amanit amb una bona dosi de perseverança i dedicació, és clar.

Quina és la idea d’en Martin? Doncs construir imatges, peça a peça, a partir dels fulls de contacte de les pel·lícules que exposa amb la seva càmera. La imatge final no pren forma ni sentit fins que organitza els trenta-sis fotogrames de cada rodet de 35mm en la copia de contacte final. La única diferència amb el procediment que es fa servir per obtenir aquest full de contactes és que ell la construeix digitalitzant kes tires de pel·lícula, però en cap cas altera l’ordre o la posició de cada fotograma ni de cada tira.

Per construir les seves composicions, en Martin fotografia elements quotidians i ben comuns que troba pels carrers: rètols, pintades, números, senyals de trànsit, rellotges de carrer, els ninots dels semàfors… Qualsevol cosa que li serveixi, amb paciència i mètode, per il·lustrar la idea que vol, un cop té els elements suficients.

Feu un cop d’ull a la seva galeria. Deixant de banda la qüestió dels gustos i sense entrar en valoracions quant a la transcendència artística dels seus treballs, no hi ha dubte que són un bon exercici d’imaginació. I qui sap, potser inclús motiu d’inspiració per algú.

 

Comentaris

Font RSS dels comentarisUn comentari a “Art amb contactes”