avatar

Prohibir fer fotografies. On és el límit…

Aquest passat dissabte en el transcurs de la trobada a Tarragona, una de les moltes converses que es varen encetar va ser l’eterna qüestió de que és el que podem fotografiar sense por que ens ho neguin. O bé si algú ens ho pot prohibir i en quines condicions. O fins i tot si ens poden requisar l’equip…

Fotografia d'Eduardo LeónEl cert és que hi ha un gran desconeixement sobre aquest tema i per una banda la nostra bona fe i en alguns casos l’excessiva gelosia de qui fa la seva feina, fan que desistim a la primera quan ens diuen que no podem fer fotos.

A Quesabesde fa temps que varem poder llegir també un article on parlaven del tema i hem trobat també una mena de Guia Legal per saber a grans trets a què tenim dret.

Amb el text que segueix, a l’estil FAQ, fet per l’associació AVA i basat en temes estudiats per l’AFP, podem resoldre alguna de les qüestions que ens plantegem tot sovint. Està fet de cara als aeroports, però podem aplicar-ho de manera genèrica a llocs públics i agents de l’ordre.

Un cop sabut tot el que cal, podem intentar raonar amb qui tinguem al davant, però si es tracta de la combinació gorra+porra+pocs pesquis, ja us avanço que serà difícil…

Mireu aquest fòrum de policies on hi trobareu l’altra cara de la moneda. Ahir mateix a Madrid hi va haver una manifestació perquè la policia alliberés a Eduardo Leon, un fotògraf que va ser detingut mentre feia la seva feina. I hi ha més casos. La fotografia que il·lustra la noticia es de l’Edu Leon.

Però bé, tot i això, sapiguem el que en teoria podem o no fotografiar, altra cosa serà amb qui topem…

1.- Poden les forces de l’ordre fer-nos esborrar les imatges de la nostra targeta de memòria o velar-nos el rodet?

NO. Sota cap concepte. L’únic que pot ordenar la destrucció de la PROPIETAT DECOMISSADA és un jutge. I per això abans ha de ser DECOMISSADA i per tant constar en un informe i existir una denúncia.

La targeta de memòria és propietat privada i també ho és un rodet. El contingut de la targeta de memòria i les fotos d’un rodet, a més de ser de propietat privada, estan subjectes a la llei de propietat intel·lectual.

Què fer si ens passa? Recordeu-li a l’agent que el contingut de la targeta o del carret és de propietat privada. Ordenar la destrucció de propietat privada és Il·lEGAL. Només es poden destruir els béns decomissats, i sempre per ordre d’un JUTGE, després de ser demostrat el DELICTE PENAL i demostrada la PERILLOSITAT o POSSIBLE MAL ÚS del bé decomissat. Aquesta funció correspon exclusivament a un jutge, excepte en el cas d’armes i explosius. Això vol dir que l’esborrat de la targeta podria ser denunciable per l’article 508 del codi penal, “L’autoritat o funcionari públic que s’atribuís funcions judicials o impedís executar una resolució dictada per l’autoritat judicial competent, serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a un any, multa de tres a vuit mesos i suspensió d’ocupació o càrrec públic per temps d’un a tres anys.

Tot seguit, doneu-li les vostres dades, demaneu-li que us denunciï i que en cas de ser oportú us detingui, ja que la “resistència a l’autoritat” és l’únic que pot al·legar i així tampoc podrà (i si ho fa serà detenció il·legal, ja que no hi ha delicte).

Això sí… en cas que no veieu una altra sortida més que l’esborrat, doneu-li LA CÀMERA I QUE ELL PREMI el botó d’esborrat, perquè en cas contrari, podrien dir que ho vas esborrar voluntàriament i així no cometen el delicte contra la propietat intel·lectual. I sempre amb testimonis, perquè un agent de l’autoritat té presumpció de veracitat, és a dir, si és la seva paraula contra la teva, ell guanya.

2.- Si estic fora de l’aeroport i faig fotos a l’interior… És legal?

Si, és legal. Qualsevol prohibició de realitzar fotografies en un recinte no és aplicable fora del recinte, apuntis on apuntis la càmera. Si estic fora de l’aeroport, puc fer fotos a qualsevol cosa que es vegi des de fora. Com a exemple, els guàrdies civils que vigilen el congrés dels diputats. Us convido a qualsevol que sigui de Madrid a anar-hi i preguntar-ho.

3.- És legal fer fotos a un guàrdia civil o una altra força de seguretat o a algun dels seus vehicles?

Si. Això no treu que per cortesia, se’ls hauria d’informar (no demanar permís, informar). En el cas que estiguin en acte de servei en un lloc públic, sí que és lícit fotografiar ja que són persones en lloc públic exercint un càrrec públic i s’aplica la Llei 1/1982 article 8a.

4 .- Pot venir algú que no s’identifiqui o s’identifiqui com una força de seguretat no espanyola (com qualsevol gilipolles del Mossad, que ho fan sovint) i impedir-te fer fotografies?

Resposta: NO. Segons la llei 2/1986, només les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat dependents del Govern de la Nació, els cossos de Policia dependents de les comunitats autònomes i els Cossos de Policia dependents de les corporacions locals són forces de seguretat i tenen potestat per fer complir la llei.

Els membres dels cossos de seguretat estrangers a Espanya no poden aplicar cap llei espanyola si no van acompanyats d’un agent de l’autoritat d’una de les forces recollides en la llei 2/1986, i a més només poden realitzar detencions CIVILS segons el que estipula l’article 490 de la Llei d’enjudiciament criminal, és a dir, són ciutadans normals.

Si us intenten impedir el que sigui i esteu fora del recinte de l’aeroport, truqueu a la policia nacional, local o als mossos, ja que és la seva jurisdicció.

5.- És legal fer fotos dins d’un aeroport?

En contra de la creença popular que és que no, el cas és que en un lloc públic, és legal fer fotografies ja que cap llei ho impedeix. El que sí és cert que molts organismes fan, és que és necessari un permís i fins i tot pagar una taxa per fer fotografies a l’interior, al·legant les molèsties, però això només és legal si muntes un trípode. Això per exemple ho fa AENA que et cobra 3.000€ diaris per fer una sessió de fotos a l’interior d’un avió. O l’Ajuntament de Barcelona que et cobra 359€ per fer fotografies a la via pública si necessites muntar un trípode o llums (en realitat només l’apliquen a publicitat, per sort). Però si un va amb la càmera a la mà, en una dependència pública, pot fer el que li vingui de gust. Curiositat: les taxes per gravar o fer fotografies a Nova York són ZERO.

6.- Pot algú posar-me la mà davant de l’objectiu de la meva càmera?

NO. Ni tan sols un agent de les forces de l’ordre a menys que m’estigui aturant. I si et toquen la càmera, és una AGRESSIÓ i és denunciable.

7.- Pot un vigilant, guàrdia de seguretat, etc., impedir fer fotografies en un lloc públic?

NO. En cap cas.

8.- Pot un vigilant, guàrdia de seguretat, etc., impedir fer fotografies en un recinte privat, per exemple, un centre comercial?

Tema interessant… Un centre comercial és un recinte privat que pertany a una empresa, però… Mentre està obert al públic i no es requereix d’identificació per entrar-hi, té la condició de RECINTE PÚBLIC, així que s’aplica el punt anterior.

9.- Llavors, si em diuen que un aeroport és d’AENA i per tant un recinte privat i per això no puc fer fotos?

Des del punt de vista de la propietat del mateix, pot ser de titularitat privada, però en les zones on no es requereix identificació per entrar, és un recinte PÚBLIC i s’apliquen les normes com a tal. Sí, és així… És a dir, podria entrar al Corte Inglés i fer fotos a tot, perquè mentre estigui en horari d’atenció al públic i no feu servir un trípode, puc fer el que em doni la gana amb la càmera.

10.- Llavors, puc anar per un aeroport impunement fent fotos a tot?

NO. No per tot l’aeroport. Les zones amb accés restringit NO tenen caràcter d’espai públic i per tant, l’entitat o empresa propietària és la que autoritza a fer fotografies. Això per exemple, afecta les pistes, que són d’accés restringit. Tampoc s’aplica a les zones en les que has de portar un títol de transport o bitllet. Per exemple, podem fer fotos al vestíbul del metro, però requerim d’autorització un cop passades les taquilles. També es requereix autorització, per exemple, a l’interior de l’avió o a la porta d’embarcament perquè no es consideren zones comunes sinó d’accés restringit, encara que aquí la normativa no se sol aplicar.

11 .- Pot un vigilant, guàrdia de seguretat, agent de l’autoritat, etc., impedir fer fotografies DES un lloc públic CAP A un recinte privat?

NO. Sota cap concepte. Sense excepció.

12.- Pot un agent de les forces de l’ordre fer-me fora d’un lloc públic per estar fent fotos?

No, si més no, no per fer fotos. El que sí que pot fer un agent és aplicar l’article 19 de la Llei 1/1992, que diu “Els agents de les Forces i Cossos de Seguretat podran limitar o restringir, pel temps imprescindible, la circulació o permanència en vies o llocs públics en supòsits d’alteració de l’ordre, la seguretat ciutadana o la pacífica convivència, quan sigui necessari per al seu restabliment.
És a dir, podrien al·legar, per exemple, que per raons de “la vostra pròpia seguretat” heu abandonar la zona, però per això haurien d’exposar la raó. I per cert, segons la Llei 1/1992 sobre seguretat ciutadana, a no ser que hi hagi un esfondrament o una baralla o una proximitat perillosa a una carretera, no us poden fer fora.

13.- I si em diuen que un edifici o avió és una marca registrada o té copyright?

A Espanya un edifici o monument no pot tenir copyright. Ho va intentar el PP però no va prosperar, perquè llavors gravar un travelling per un carrer de Madrid o Barcelona costaria un ull de la cara en drets d’imatge. En el cas d’un avió, un objecte que té una propietat industrial que està en un espai públic, no té cap tipus de restricció. En el cas d’una marca registrada situada en un espai públic, no hi ha restriccions. En el cas de propietat intel·lectual, per exemple, fotografiar una fotografia d’un altre, cal destacar que en cap cas la presa està prohibida… però sí la seva publicació sense autorització expressa. Però igualment no et poden impedir que facis la foto.

14.- Puc fer fotografies des de l’aire a les rodalies d’un aeroport?

No sense autorització de l’organisme competent (la DGAC o AENA).

15.- I si fem ús d’una perxa o un helicòpter RC?

El mateix, qualsevol objecte que s’elevi per sobre de la tanca de l’aeroport requereix autorització de la DGAC o AENA.

16.- És un aeroport una zona considerada com de seguretat nacional i per tant no fotografiable?

NO. NO I NO. No existeix a Espanya cap llei que prohibeixi a un ciutadà fer fotografies des de qualsevol·lloc públic. Fins i tot podem fer fotos d’una comissaria o base militar sense cap restricció, ja que el que sigui “secret” o “sensible” no estarà ni a la vista del públic ni en una zona d’accés públic.

Prohibit fer fotografiesAixò sí, si anem a fer fotos (a l’exterior) d’una caserna dels mossos o alguna cosa així, és tan simple com entrar, que et prenguin nota del DNI i avisar que vas a fer fotos. És a dir, no es tracta de demanar permís sinó d’informar. Tot això és perquè no ens aturin sota l’article 576 del codi penal, “1. Serà castigat amb les penes de presó de cinc a deu anys i multa de 18-24 mesos el que porti a terme, reculli o faciliti, qualsevol acte de col·laboració amb les activitats o les finalitats d’una banda armada, organització o grup terrorista. 2. Són actes de col·laboració la informació o vigilància de persones, béns o instal·lacions…

És a dir, si t’identifiques voluntàriament ABANS de fer-ho, no pots ser sospitós de res, i no et poden impedir fer les fotos. Per contra, en el reglament militar sí que hi ha un càstig per als militars que facin fotos a instal·lacions sensibles, però és que això existeix perquè se suposa que sí que estan autoritzats a accedir-hi.

©2008 “Flatline” per Aviadors Virtuals Associats (www.aviadoresvirtuales.org)
La reproducció total i/o parcial estan permeses expressament per l’autor, sempre que s’inclogui en la reproducció la llegenda dels drets d’autor sense cap alteració. L’alteració queda expressament prohibida.

 

Comentaris

Font RSS dels comentaris13 comentaris a “Prohibir fer fotografies. On és el límit…”

  1. Si estàs cobrint una manifestació o alguna acció, un mosso d’esquadra et pot requisiar la targeta per identificar la gent assitent??

  2. Queda contestat al primer apartat.

  3. Hola:
    Pep molt interesant la informacio sobre la prohibicio de fer o no fotos cada cop fa mes por possarte a fer fotos per el carrer inclos hi ha gent que es mosqueixa, be nomes volia corrovorar lo de plantar un tripode l’ajuntament (BCN) no ho permet si no es amb un permis, moltes vegades m’han contractat el servei de steadicam per rodar sense permis per la ciutat , l’unic problema es que tampoc puc portar el tripode per descansar la maquina.
    Salutacions i Força