avatar

Fotografia de natura: manual de bones pràctiques

Tot just abans d’ahir comentàvem al fòrum que el català és, segons el Sr. Google, una de les deu llengües més actives d’Internet, en relació al seu nombre de parlants. Doncs bé, ens hem d’alegrar que això no sigui així només a Internet, sinó també en altres àmbits, com el de la fotografia. I és que hem de celebrar una iniciativa molt positiva: l’aparició a les llibreries del Quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la natura.

És un llibre breu, editat per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, un grup de treball nascut al sí de la Institució Catalana d’Història Natural (sí, el mateix grup que organitzà la jornada sobre fotografia de paisatges, sobre la que tant en vam parlar en el seu moment).

Els autors són diversos, cadascun centrat en un dels temes que s’hi tracten. És un llibre que vol ser un autèntic manual pràctic, de forma que els seus continguts són breus, però abracen molts dels àmbits que afecten aquest tipus de fotògrafs. Així, tant es parla de com preservar la salut dels animals que es vol fotografiar, com es fan recomanacions sobre com tornar a casa sense haver posat en perill la integritat física del propi fotògraf. El llibret aborda també l’impacte en el medi de la presència del fotògraf, i aporta eines per a minimitzar-lo, i reflexions més ètiques sobre quina ha de ser l’actitud del fotògraf davant la natura. Un encert és que no només se centra en la fotografia de muntanya, sinó que també situa el fotògraf al mar, o en medis humits o esteparis. I fa una presentació de la figura del fotògraf de natura, dels seus interessos, alhora que conclou el llibre annexant la legislació bàsica sobre el tema, i el codi ètic de la pròpia entitat.

És un bon llibre ara que ve la primavera, i que a tots se’ns desperten les ganes d’anar a passejar i gaudir del bon dia amb la càmera penjada del coll, oi que sí?

Quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la natura
Editorial: IEC
Entitats: Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural. Societat Catalana de Fotògrafs de Natura
Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-9965-026-5
Pàgines: 102

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.