avatar

Píxels i pomes

Píxels i pomes

Sovint sento: envia’m les fotos a 72 dpi que són per a web… I es queden tan tranquils! Jo em poso les mans al cap i, si qui ho diu és un professional, llavors ja ho trobo garrafal! De la mateixa manera ens podrien demanar que anéssim a comprar pomes de les que valen 1,95 euros/kg, però immediatament demanaríem quants euros ens hi hem de gastar o quants kg n’hem de comprar, i això ja és més evident per a tothom.

La problemàtica de les resolucions és exactament la mateixa: no té cap sentit parlar de dpi sense demanar una mida física d’impressió. Per acabar d’entendre això hem de comprendre tant el concepte de mida de la imatge com el de redimensionat de la mateixa, i llavors dominarem a la perfecció el concepte de resolució mesurat en dpi (dots per inch), quan ens referim als punt o gotes de tinta que hi ha en una polzada lineal d’una imatge impresa, o ppi (pixels per inch) o ppp (píxels per polzada), quan ens referim als píxels que hi ha en una polzada lineal d’un monitor. Però a partir d’ara només utilitzaré dpi com a unitat de resolució per simplificar l’argot i no complicar-ho més, tenint en compte que moltes vegades dpi s’utilitza com a sinònim de ppi.

Dimensió de la imatge

La dimensió de la imatge es pot mesurar de tres maneres: en píxels, en bytes (mida informàtica), o en cm o polzades (sortida física impresa).

 • Dimensió en píxels
  Podem definir la imatge amb els píxels que aquesta té d’amplada i alçada (per exemple: 3000 x 2000) o bé pel número total de píxels (per exemple: 3000 x 2000 = 6.000.000 px = 6 MegaPíxels).
 • Dimensió en bytes
  La mida o pes informàtic és el necessari per emmagatzemar la imatge i depèn bàsicament del número total de píxels i de la profunditat de bits (quantitat de bits que gastem per definir colorimètricament cada píxel)
 • Mida d’impressió en cm o polzades
  Si volem donar una sortida impresa a una imatge ens hem de plantejar la dimensió física d’impressió que ens interessa.

Redimensionat de la imatge

Podem redimensionar una imatge de dues maneres: mitjançant un escalat o a través d’un re-mostrejat.

Escalar una imatge

Si fem un escalat de la imatge mai variarà el nombre total de píxels d’aquesta, ni tampoc la informació cromàtica. L’escalat és un procés reversible en qualsevol moment. Per fer això convé assegurar-se que la casella de re-mostreig estigui desactivada en el programa que utilitzem i veurem que se’ns bloquegen les caselles referents a les dimensions totals en píxels. Llavors, si variem el valor de la resolució simplement ens variaran automàticament els valors de les dimensions físiques de la imatge que aquesta tindrà un cop impresa, però mai variarem els píxels totals de la imatge. Per això podem escalar una imatge amb diferents resolucions però aquesta sempre tindrà la mateixa mida en píxels i la mateixa mida informàtica, només ens variarà la grandària d’impressió quan li donem sortida física.

Ara s’entén que demanar una imatge a 72 dpi perquè és per web no té sentit ja que no la volem en suport físic, i tampoc té sentit demanar-la només a 300 dpi, si la volem imprimir, sense definir quina grandària d’impressió volem aconseguir. Penseu que una imatge que tingui unes dimensions concretes en píxels, i es visualitzi al 100%, es veurà a la mateixa mida per pantalla independentment de la resolució en dpi que li assigneu, sempre i quan ho feu escalant i no re-mostrejant. Recordem que visualitzar al 100% significa que cada píxel de la imatge ocuparà exactament un píxel físic de la pantalla.

Re-mostrejar una imatge

Per contra, si el que fem és un re-mostrejat (i per això activem la casella corresponent del programa informàtic que utilitzem) sí que variarem la mida en píxels i la mida informàtica de la imatge. De fet podem re-mostrejar a la baixa, amb la qual cosa el que farem serà eliminar píxels de forma proporcional de la imatge original, o fer-ho a l’alça mitjançant la interpolació de nous píxels entre els originals existents. El re-mostreig és un procés irreversible i, si primer ho fem a la baixa amb una imatge i seguidament la tornem a re-mostrejar però a l’alça, perdrem qualitat respecte a la imatge original en funció del grau de re-mostreig. Portant-ho a l’extrem, si re-mostregem una imatge, per exemple de 300×300 píxels, a la baixa fent que acabi tenint només 1 píxel que tindrà un color concret i, seguidament, tornem a re-mostrejar aquesta imatge resultant d’un sol píxel interpolant fins que en tingui altre cop 300×300, obtindrem una imatge de 300×300 píxels però tots del mateix color que tenia el píxel sol.

Conclusions

La resolució (dpi) serveix per relacionar la mida digital (píxels o bytes) de la imatge amb la mida físic (cm o polzades) d’impressió. De fet no tenim necessitat de definir la resolució fins que no volem imprimir la imatge, però al crear un arxiu de imatge és imprescindible, informàticament, que aquest ja porti associada una resolució des del principi.

A una distància d’observació d’una imatge impresa de 40 o 50 cm, és possible arribar a percebre la frontera entre píxels si utilitzem una resolució de 150 dpi o menys. Per sobre de 150 dpi encara podríem veure l’estructura de files i columnes de píxels fins arribar a una resolució de 180 dpi , on ja serien imperceptibles. I si augmentem la resolució per sobre de 180 dpi, tot i que ja no podem percebre l’estructura de píxels, encara podrem millorar la riquesa de color i la suavitat en els degradats fins a uns 240 dpi, resolució per sobre de la qual en molt poques ocasions hi trobarem millora perceptible. Evidentment tots aquests paràmetres de qualitat de la imatge aniran estretament supeditats a la qualitat tan de la impressora, com dels papers i tintes, i d’una bona gestió de color en el flux de treball.

Jo aconsello que penseu en l’amplada i l’alçada de la imatge en píxels quan treballeu per pantalla i/o web, i que controleu la resolució per saber a quina grandària podeu imprimir-la. Tot això sense re-mostrejar i, un cop fet l’anàlisi, si cal re-mostrejarem per reduir o ampliar la nostra imatge.

De totes maneres podeu utilitzar la resolució de 72 dpi per fer-vos una idea aproximada de la mida de la imatge en cm o polzades a la pantalla, si treballeu amb MAC. Si utilitzeu PC podeu agafar el valor de 96 dpi per fer la mateixa previsió aproximada. Seguidament teniu aquestes dues imatges per tal que podeu comprovar físicament sobre la vostra pantalla amb un regle i saber de quin grau de precisió podeu disposar. El quadrat de 72 px de costat hauria de mesurar aproximadament 1 polzada (2,54 cm) en MAC, i el quadrat de 96 px de costat també hauria de mesurar aproximadament una polzada però en PC.

72 px = 1 polzada aprox. en MAC / 96 px = 1 polzada aprox. en PC

 

Comentaris

Font RSS dels comentaris9 comentaris a “Píxels i pomes”

 1. Gràcies, no ho tenía gens clar !

 2. Celebro que us hagi agradat i/o set útil!

 3. Molt clarificador i ben dit. Gràcies Eduard.

 4. Gràcies. Ha set molt aclaridor !!!