avatar

Automatitza l’acció: proces per lots amb Photoshop

En l’article Passa a l’acció: automatitzant el Photoshop explico com crear una acció amb Photoshop que sistematitzi una seqüència de tasques per poder-la aplicar de forma repetitiva en diferents imatges. Ara farem un pas més per acabar d’optimitzar el procés i aprendrem com aplicar una acció ja creada de forma automàtica a un conjunt d’imatges. Photoshop ens ofereix més d’una manera per fer-ho però en aquesta ocasió veurem el Processador d’imatges per la seva facilitat d’ús.

Per això hem d’anar a Archivo > Secuencias de comandos > Procesador de imágenes i se’ns obrirà el quadre de diàleg que apareix a la figura A.

Figura A: quadre de diàleg del Processador d'imatges de Photoshop

El Processador d’imatges disposa de quatre apartats. En el primer apartat hem d’elegir l’origen del conjunt d’imatges a processar. El conjunt d’imatges poden ser les que tinguem obertes en Photoshop en aquest moment o seleccionar una carpeta d’origen que contingui les imatges. Al segon apartat definirem on volem que es guardin les imatges processades. Li podem dir que es guardin a la mateixa carpeta d’origen o en una altra, indicant-li la ruta corresponent. Al tercer apartat seleccionem el format amb el que volem que les imatges processades siguin guardades. Es poden guardar en format JPEG, PSD o TIFF. Si volem podem seleccionar simultàniament dos o tres formats.

Quan Photoshop guarda les imatges processades ho fa creant una carpeta nova, dins de la carpeta que hem seleccionat de destí, amb el nom JPEG, PSD o TIFF segons correspongui amb els formats de sortida que haguem seleccionat. I, finalment, a l’apartat quart podem escollir una acció que tinguem guardada dins d’un grup d’accions. En l’exemple de la figura A s’utilitza l’acció BNweb creada a l’article Passa a l’acció: automatitzant el Photoshop dins del grup d’accions EDUARD.

Ja veieu la quantitat de temps, fent feines repetitives, que us podeu estalviar combinant l’ús d’accions i la seva aplicació sobre un grup d’imatges mitjançant el Processador d’imatges de Photoshop. Una petita inversió prèvia de temps us pot evitar un important volum de feina posterior.

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.