avatar

Ets jove, amb talent i poca pela? Demana una Beca!

Avui anunciem quelcom que pot fer feliç a molta gent, fins i tot ens ho fa a nosaltres d’anunciar-ho. Iniciatives com aquesta bé es mereixen el nostre reconeixement i que en fem difusió.

És la convocatòria de les beques Grisart per aquest 2012. Amb una petita ajuda com aquesta, joves amb prou talent i interès per la fotografia poden fer una gran salt endavant, fins i tot arribar a fer-se un futur i això sempre es bo de poder-ho dir, en aquests temps que corren.

Us deixem tot el contingut de les bases. Si us interessa i hi voleu optar, podeu omplir aquest formulari, o anar al web de Grisart a cercar-hi més informació. Que us sigui de profit i compartiu-ho, que sempre pot anar bé a algú més.

Beques grisart 2012: bases

1. Objectiu de la convocatòria

L’objectiu de la convocatòria és facilitar als joves fotògrafs amb talent l’accés als cursos professionals, que constitueixen el tercer i últim any del Pla d’Estudis Superiors de GrisArt.

2. Participants

 1. Podran presentar joves de qualsevol nacionalitat, que tinguin una edat entre els 20 i 30 anys (ambdós inclosos).
 2. Els participants hauran de demostrar les seves aptituds fotogràfiques.
 3. Els participants hauran de tenir un coneixement fluid de la llengua castellana.

3. Dotació de les beques

En la convocatòria de Beques GrisArt 2012 es presenten cinc modalitats de beca la dotació en cursos és la següent:

Beca GrisArt de Fotografia Publicitària
Dotada amb el Curs de Fotografia publicitària, retrat i moda, i un Curs de Tractament digital de la imatge. Beca valorada en 4.470€.

Beca GrisArt de Fotoreportatge
Dotada amb el Curs de Fotoreportatge i un curs de Tractament digital de la imatge. Beca valorada en 4.025€.

Beca GrisArt de Projectes
Dotada amb el Curs de Creació de projectes i un Curs de Tractament digital de la imatge. Beca valorada en 4.025€.

Beca GrisArt de CGI
Dotada amb el Curs de CGI (“Computer Generated Imagery”) i un Curs de Tractament digital de la imatge. Beca valorada en 3.250€.

Beca GrisArt de Vídeo
Dotada amb el Curs de Vídeo per fotògrafs i un curs de Tractament digital de la imatge: Beca valorada en 2.990€.

 1. El sol·licitant només podrà optar a una de les cinc modalitats de beca.
 2. El beneficiari realitzarà de manera gratuïta el curs ofert per GrisArt durant el proper any acadèmic 2012-2013.
 3. GrisArt valorarà l’aptitud digital del becat mitjançant una prova que permetrà assignar al beneficiari el Curs de Tractament digital de la imatge-dels tres que desenvolupa GrisArt-que millor s’ajusti al seu perfil.

4. Documentació

Cada participant haurà de presentar la documentació:

 1. Formulari de sol·licitud, degudament emplenat.
 2. Còpia digital del DNI o de passaport.
 3. Currículum vitae complet (màxim 2.500 caràcters sense espais). A part dels continguts habituals, el currículum ha de detallar la formació que es posseeix relativa a l’àmbit fotogràfic. En relació a l’anterior:
  • Si la formació fotogràfica és acadèmica, el CV la descriurà amb exactitud i anirà acompanyat dels documents acreditatius.
  • Si és autodidacta, s’ha de redactar un document (màxim 2.500 caràcters) que descrigui els coneixements fotogràfics.
 4. Selecció d’entre 20 i 30 fotografies representatives de l’obra personal, de temàtica i tècnica lliures. En el cas que s’opti a la “Beca GrisArt de Fotografia Publicitària”, almenys 10 de les imatges s’han de retrats i bodegons realitzats en estudi. Totes les fotografies han de complir els requisits següents:
  • La mida serà de 1.200 píxels en el seu costat més llarg.
  • El format d’arxiu serà JPEG de màxima qualitat (12).

En el cas que s’opti a la “Beca GrisArt de CGI”, s’ha de fer constar quines aplicacions de tractament d’imatge es coneixen ia quin nivell.

5. Tramitació i terminis de lliurament

Tota la documentació s’enviarà mitjançant un sol arxiu comprimit utilitzant l’aplicació web de grisart.wetransfer.com.

Aquest arxiu ha de contenir dues carpetes:

 • La carpeta “Formulari”, que guardarà la documentació dels apartats A, B i C.
 • La carpeta “Fotografies”, que guardarà totes les imatges.

Aquest arxiu digital s’haurà de comprimir en format Zip. Podeu utilitzar una d’aquestes aplicacions per comprimir els vostres arxius: 7-zip, WinRAR, WinZip.

Per enviar correctament els vostres arxius, podeu seguir aquests passos:

 1. Generar l’arxiu comprimit ZIP amb els continguts explicats anteriorment i amb la nomenclatura: nom_cognom.zip
 2. Anar a la pàgina de GrisArt dins de l’aplicació web wetransfer.com.
 3. Afegir el fitxer ZIP en el primer camp del formulari.
 4. Deixar intacte el camp de l’adreça de correu electrònic de destinació (beca@grisart.com) on s’enviarà.
 5. Inserir l’adreça de correu electrònic personal on es rebrà la confirmació de lliurament de l’arxiu.
 6. En l’últim camp es poden deixar comentaris (opcional).
 7. Fer clic al botó de “Transferència” per iniciar el procés d’enviat.
 8. A l’adreça de correu electrònic indicada en el pas 5, s’ha de notificar l’estat del procés d’enviament de l’arxiu.

En cap cas s’acceptaran còpies sobre paper, CD, DVD o sobre un altre tipus de suport.

 1. El termini per presentar sol·licituds acaba el dilluns 21 de maig de 2012 a les 24:00 (Barcelona UTC/GMT +1 hora)
 2. No s’acceptaran sol·licituds presentades fora de termini o que no compleixin els requisits descrits a les bases.

6. Resolució

La resolució de la convocatòria es donarà a conèixer el divendres 8 de juny de 2012, a les 12 h.

 1. La resolució es farà pública a la pàgina de GrisArt. Així mateix, tots els participants rebran una notificació per correu electrònic amb la resolució del jurat.
 2. Per garantir la transparència en el procés de selecció, GrisArt nomenarà un jurat compost per persones destacades en l’àmbit de la fotografia professional i docents de l’escola.
 3. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 4. Les beques no podran quedar desertes.
 5. Els arxius no seleccionats seran eliminats.

7. Condicions de participació

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 1. L’alumne becat farà el curs en l’horari que estableixi GrisArt. El programa educatiu, així com les dates i horaris, estaran disponibles a partir del 14 de maig de 2012 al web de GrisArt.
 2. En cap cas la beca serà substituïda pel seu valor econòmic. La concessió d’aquesta es cenyeix exclusivament al curs, i no als materials fungibles que es derivin del seu desenvolupament, i que, per defecte, no estiguin assumits per l’escola.
 3. GrisArt i l’alumne becat signaran un conveni on s’especificaran per escrit les condicions de la beca.
 4. En cas que l’alumne demostri baix rendiment i/o superi el nombre de faltes d’assistència permeses, GrisArt podrà decidir la retirada immediata de la beca i, conseqüentment, el becat serà donat de baixa del curs.
 5. El curs becat s’haurà de realitzar inevitablement en el període acadèmic. No s’acceptarà un ajornament per a anys acadèmics posteriors.
 6. Els noms dels guanyadors i les seves fotografies poden figurar en la publicitat de l’escola i en la difusió de futures beques.
 7. L’incompliment de qualsevol dels requisits o la manca de la documentació exigida significaran l’exclusió d’aquesta convocatòria.
 8. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta per GrisArt.

Més informació a beca@grisart.com o al telèfon (+34) 93 457 97 33

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.