avatar

De Lightroom 3 a Lightroom 4 – Panell Bàsic

Una de les primeres coses que sobta al passar de Lightroom 3 a Lightroom 4 és el panell Bàsic del mòdul de Revelar. La part central amb els reguladors de To han variat. N’hi ha que s’anomenen igual, n’hi ha que han desaparegut i altres que són nous. A més a més, i per acabar de complicar una mica més la cosa, en la versió 3 hi havia reguladors centrals que podien fer desplaçaments positius i negatius, i reguladors que anaven d’esquerra a dreta només amb desplaçaments positius, però ara amb la versió quatre tots els reguladors són centrals i  amb valors per defecte a zero. La figura A mostra l’aparença del panell Bàsic segons la versió 3 i 4 de Lightroom.

Figura A: diferències entre el Panell Bàsic de LR3 i LR4Observeu que els reguladors de Recuperació (Recovery), Llum de farciment (Fill Light) i Brillantor (Brightness) de la versió 3 han desaparegut a la versió 4, i que han aparegut els reguladors de Il·luminacions (Highlights), Ombres (Shadows), Blancs (Whites) i Negres (Blacks). De totes maneres, els reguladors que no han variat el nom sí que han variat la seva forma de treballar i els valors que utilitzàvem normalment amb la versió 3 veurem que poden ser molt diferents amb la versió 4. Un exemple molt clar és el regulador de Claredat (Clarity), que ara amb valors baixos ja té un efecte molt evident. Però això, més que ser un problema, no deixa de ser un aspecte a afinar amb poques hores de pràctica amb la nova versió.

Després del desconcert inicial, personalment crec que el canvi ha estat positiu i que ara la interpretació dels ajustaments és més lògica i coherent. La figura B mostra les equivalències entre els reguladors de Lightroom 3 i els de la nova versió 4, segons la zona de l’histograma que afecten.

Figura B: equivalències entre els reguladors de LR3 i LR4Així doncs si ara, amb la versió 4, volem recuperar alltes llums no desplaçarem el regulador de Recuperació (Recovery) cap a la dreta sinó que mourem el de Blancs (Whites) però cap a l’esquerra, ja que ha passat a ser un regulador central amb desplaçaments positius i negatius. Si volem aclarir ombres com fèiem amb Llum de farciment (Fill Light) desplaçarem el regulador igualment cap a l’esquerra, com abans, però ara amb el regulador Ombres (Shadows). I si volem potenciar els negres desplaçarem el regulador Negres (Blacks), com fins ara, però enlloc de fer-ho cap a l’esquerra (partint d’un valor per defecte de 5) ho farem cap a la dreta (partint d’un valor per defecte de 0), per la mateixa raó que hem explicat amb els Blancs (Whites). Fixeu-vos que el mateix efecte de la Llum de farciment (Fill Light) el tenim amb caràcter simètric amb l’introducció del regulador de Il·luminacions (Highlights), inexistent en la versió 3, amb la qual cosa l’efecte de l’Exposició (Exposure) ha reduït el seu àmbit de influència dins l’histograma.

Per acabar, comentar que el flux de treball estàndard que podíem aplicar fins ara d’allargar primer l’histograma per les dues puntes amb l’Exposició (Exposure) i els Negres (Blacks), i llavors afinar l’aparença general de to amb la Brillantor (Brightness), que ha desaparegut, i el Contrast (Contrast), s’ha invertit amb la versió 4 de Lightroom i ara primer és millor procedir a fer aquest ajustaments globals i després ajustar i optimitzar les puntes de l’histograma amb els altres reguladors. Per això s’ha fet aquesta nova distribució dels reguladors de Lightroom 4, on el Contrast (Contrast) passa de ser l’últim de la part central dels reguladors de To, a la segona posició en ordre descendent.

 

Comentaris

Font RSS dels comentarisUn comentari a “De Lightroom 3 a Lightroom 4 – Panell Bàsic”

  1. Hola Eduard! bona feina com sempre! Clar i entenedor!