avatar

Comprovació visual del calibratge d’un monitor

Tal com ja us varem anunciar, estem d’enhorabona i tenim un nou col·laborador: en Joan Boira, tot un entès en temes tècnics que ens farà l’article del cap de setmana. Aquest és el primer, al que esperem que en el futur seguiran molts més.

Un monitor tot i estar calibrat (i perfilat) pot oferir resultats imprevistos per diferents raons:

  • El monitor està mal calibrat.
  • Els controls del monitor han canviat els seus valors (hem pujat o baixat la lluentor per escriure un mail, per treballar de nit …).
  • Ha transcorregut massa temps des de l’última calibratge.
  • Mai hem calibrat el monitor.
  • El calibrador està espatllat.
  • El monitor és massa vell o està defectuós.

En qualsevol dels casos anteriors, tot i realitzar un calibratge, la pantalla pot presentar problemes. Si el programari de calibratge i perfilat ens permet realitzar una validació i una prova d’uniformitat (com en el cas del programari i1 Profiler, de X-Rite) podrem tenir una idea del que li passa al monitor i de la seva possible solució (re -calibrar, enviar al servei tècnic el monitor o el calibrador, substituir el monitor per un altre de millor qualitat o per un de nou). Però si volem avaluar els resultats del calibratge de forma visual podem usar una imatge de test per avaluar els resultats.

Imatges de test hi ha moltes i de molts pares. Algunes tenen fotos en color amb pells, altres contenen diferents mostres, etc. La forma correcta d’avaluar-les consisteix en comparar la imatge al monitor respecte a un imprès de qualitat contrastada, col·locat en una taula de llum. Cal tenir en compte que el tipus d’ajustaments per al calibratge, per a la realització de la prova, podrien no ser els que necessitem.

Però el que més ens interessa és veure si el monitor representa de forma correcta les altes i baixes llums, el contrast i si presenta alguna dominant de color. Per a això podem utilitzar una imatge del “Monitor Test” v.1.0 d’ECI (la podeu descarregar des d’aquesta pàgina, a l’apartat “Monitor”).

ECI Monitor Test v1.0

La Iniciativa de Color Europeu (ECI) és un grup d’experts que treballa en el processament de dades de color en entorns independents del dispositiu en sistemes editorials digitals.

Aquesta imatge ajuda a valorar els punts principals del calibratge. El sistema de treball és molt simple: només cal que triem una imatge (en format BMP per a Mac o TIFF per PC) de la resolució del nostre monitor i la posem de fons d’escriptori.

ECI Monitor Test v1.0 com a fons de pantalla

Amb aquesta imatge podrem avaluar, segons les instruccions del subministrades amb el ECI Monitor Test V1.0, l’estat del calibratge de la nostre pantalla.

Fons gris

Té un valor digital de 127, en els tres canals de color RGB (Red/vermell, Green/verd i Blue/ blau). És l’equivalent a un gris neutre mitjà i permet apreciar desviacions de color o lluminositat.

Fons gris

Blancs i negres

Disposem de dos elements per avaluar la correcta visualització dels blancs i els negres. Cadascuna té col·locats dos logos de “ECI”. Una bona calibració en un monitor adequat per al seu ús en avaluació d’imatges ha de mostrar com a mínim un logo, indicant que la qualitat de reproducció actual és “limitada”.

Si en l’àrea negra no apreciem els logos tenim un problema de “brillantor” (el monitor està massa fosc).

Àrea negra

A l’àrea blanca, el problema de manca de visualització de logos es deu a un excés de contrast.

Àrea blanca

El panell de control per a la gamma

És el més difícil d’apreciar, el seu valor és avaluar el valor “gamma”.

Panell de control del valor gamma

Hem aclucar els ulls i el valor de gamma seleccionat (1.8, 2.2 o L *) en realitzar el calibratge ha de fusionar-se amb el fons “ratllat” i deixar de ser visible.

El fons del panell consisteix en línies (en blanc i negre) de píxel d’ample. En aclucar els ulls, l’estrabisme, dóna a aquestes línies d’un gris mitjà respecte a la superfície il·luminada. Això correspon a un valor de gris en l’eix L (en l’espai de color Lab per un valor de L = 76).

Els valors dels logos (1.8, 2.2 i L*) tenen cadascun un valor digital diferent, de manera que aparentment desapareixen en equiparar-se amb el seu valor de calibratge, en el cas de ser correcte.

Valors dels logos:

  • 1,8 = 174
  • 2,2 = 186
  • L* = 194

Falca de degradat

Aquest degradat s’utilitza per avaluar si hi ha problemes en la brillantor del monitor. Si a la falca apareix un error visible, el monitor no és adequat per al seu ús en l’avaluació d’imatges, ja que no podríem apreciar si una mesura errònia de llum, és present en la fotografia o és defecte del monitor.

Falca de degradat

Falca escalada

Permet fer una comprovació dels grisos després de calibrar el monitor. Hem d’avaluar la representació correcta dels grisos neutres amb salts uniformes de lluminositat.

Falca d'escalada

 

Comentaris

No estan permesos els comentaris.