avatar

Obertura, Temps, ISO i els danys col·laterals

Aquest és un tutorial de nivell bàsic per aclarir i refrescar els primers conceptes que s’aprenen en fotografia. Per controlar l’exposició de les nostres fotografies ens hem de barallar amb l’obertura del diafragma (números f), el temps d’exposició (segons) i la sensibilitat (ISO). Augmentarem l’exposició obrint el diafragma (disminuint els valors del número f), incrementant els temps (fraccions de segon més grans o més segons) o elevant el valor de la sensibilitat (valors ISO superiors). Si actuem al contrari disminuirem l’exposició. Això està molt bé però no és “gratis”, sinó que per contrapartida ens provoca uns “danys col·laterals” que ens poden o no interessar. Encarar aquests paràmetres i les seves conseqüències segons la nostra voluntat farà que aconseguim els resultats esperats.

Obertura del diafragma / Profunditat de camp

Obertura del diafragma / Profunditat de camp

Figura A

Com més obrim el diafragma (número f petit) menys profunditat de camp obtindrem i viceversa. Podem treure profit d’aquest fet enfocant tota l’escena en un paisatge, tant el primer terme com el fons, tancant diafragma (figura A, esquerra) o desenfocant el fons per ressaltar el subjecte del primer terme, obrint diafragma (figura A, dreta).

Temps d’exposició / Moviment

Temps d'exposició / Moviment

Figura B

Com més llarg sigui el temps d’exposició més captarem el moviment dels objectes mòbils de l’escena i del nostre propi tremolor (si no utilitzem trípode) i viceversa. Si no volem que ens quedin mogudes les fotos haurem de disparar evitant temps d’exposició que comencin a ser relativament llargs, i això depèn de factors com el nostre pols o la distància focal que utilitzem. Si disparem amb un trípode de suport evitarem el nostre moviment de trepidació i captarem els objectes en moviment, si disparem amb temps d’exposició llargs, però mantenint els objectes estàtics nítids si estan correctament enfocats (figura B, esquerra). Disparant amb temps d’exposició extremadament curts podrem “congelar” el moviment (figura B, dreta).

Sensibilitat ISO / Soroll digital

Sensibilitat ISO / Soroll digital

Figura C

Com més elevat sigui el valor de sensibilitat ISO menys qualitat d’imatge tindrem i ens començarà a aparèixer el soroll digital en forma de puntets o granulacions més evidents a les parts fosques. Per tant, el procediment recomanable és disparar sempre amb el valor ISO mínim que ofereixi cada càmera i només incrementar-lo quan la limitació dels altres dos paràmetres comentats ens hi obliguin per evitar alguns dels danys col·laterals descrits. La figura C (esquerra) mostra una imatge amb un retall augmentat on s’aprecia el soroll digital perquè s’ha realitzat amb un valor de sensibilitat ISO alt, i la figura C (dreta) mostra com s’evita la seva aparició al disparar amb el valor ISO més baix possible.

 

Comentaris

Font RSS dels comentaris2 comentaris a “Obertura, Temps, ISO i els danys col·laterals”

 1. Eduard, entenc perfectament que parlis d’un nivell molt bàsic, però cada dia estic més convençut que per molt bàsica que sigui la informació sobre la profunditat de camp, no podem caure en el “tòpic” de què és resposabilitat del diafragma només. Segurament és avançat explicar que la profunditat de camp depen directament de tres factors (més un d’indirecte que seria el CdC): el diafragma, la distància focal i la distància d’enfocament. Però si volem parlar només de diafragma, penso que s’hauria d’aclarir que és així mentre es mantingui la focal i la distància d’enfocament. Sino, per la meva experiència aclarint conceptes, es creen molts malentesos al voltant d’aquest tema. A més, ho demostra el fet de les imatges que has posat d’exemple, diafragma a part, tenen diferent distància focal i distància d’enfocament… Tot i així, valoro molt la capacitat de simplificació que tens, trobo molt complicat dossificar la informacio per franges de coneixement…

  Bon estiu!

  • Ei Joan,

   Com sempre són molt interessants les teves crítiques sàvies i constructives. La meva intenció no era explicar o desenvolupar la profunditat de camp, sinó al revés: explicar el que comporta l’elecció d’una obertura o una altra. Per això no esmento els altres dos factors que afecten, igual o més, la profunditat de camp. També crec que així no ho faig tant complicat per la gent que s’inicia i deixo el comentar els 3 factors per un futur article centrat només en la profunditat de camp. De totes maneres en prenc nota i potser seria interessant esmentar, ni que sigui com un simple apunt, tots 3 factors.

   Salut i gràcies pel comentari!