Articles per edSELVA

Màgia amb postimatges

No em demaneu explicacions científiques o mèdiques però intentaré explicar-vos un curiós fenomen que, si no el coneixeu, segur que trobareu interessant. Es tracte de l’efecte anomenat postimatge.

Quan el nostre sistema visual és sotmès a una prolongada exposició fixa a un color, aquest s’acaba fatigant i ho contraresta automàticament “imaginant” el color complementari. Per això funciona el següent experiment.

Si mireu la imatge de l’esquerra de la figura A sense apartar la vista del punt central i, després de passats uns 30 segons mireu a la part dreta de la figura A en blanc i fixeu la vista també en el seu punt central, amb paciència acabareu veient com es forma la imatge de l’esquerra però en negatiu. Les parts negres les veureu blanques i les blanques negres.

El mateix passa amb qualsevol color. Si feu la … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

8 comentaris

Automatitza l’acció: proces per lots amb Photoshop

En l’article Passa a l’acció: automatitzant el Photoshop explico com crear una acció amb Photoshop que sistematitzi una seqüència de tasques per poder-la aplicar de forma repetitiva en diferents imatges. Ara farem un pas més per acabar d’optimitzar el procés i aprendrem com aplicar una acció ja creada de forma automàtica a un conjunt d’imatges. Photoshop ens ofereix més d’una manera per fer-ho però en aquesta ocasió veurem el Processador d’imatges per la seva facilitat d’ús.

Per això hem d’anar a Archivo > Secuencias de comandos > Procesador de imágenes i se’ns obrirà el quadre de diàleg que apareix a la figura A.

El Processador d’imatges disposa de quatre apartats. En el primer apartat hem d’elegir l’origen del conjunt d’imatges a processar. El conjunt d’imatges poden ser les que tinguem obertes en Photoshop en aquest moment o seleccionar una carpeta d’origen que contingui les imatges. … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

cap comentari

Passa a l’acció: automatitzant el Photoshop

Quan treballem amb Photoshop sovint repetim seqüències de tasques de forma repetitiva en diferents imatges. En aquest punt gairebé sempre sabem que ens passarem un bon rato fent feina repetitiva com una màquina i moltes vegades, ja sigui per mandra o desconeixement, preferim assumir-ho més que no pas intentar invertir un temps muntant una acció que ens permeti estalviar temps. Aquest article pretén explicar, i convèncer de la facilitat que pot suposar, aquest pas previ de crear una acció.

Ho farem directament amb un exemple. Imaginem que volem crear una acció per preparar imatges en BN pel nostre blog amb una amplada de 800 píxels. Disposarem la següent seqüència de tasques:

  • Convertir la imatge a escala de grisos.
  • Aplicar una corba de contrast.
  • Redimensionar la imatge perquè mesuri 790 píxels d’amplada.
  • Enfocar.
  • Afegir un marc … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

cap comentari

Mesurant el 18%

Actualment les càmeres fotogràfiques disposen de fotòmetres, que mesuren la llum reflectida, que cada cop funcionen de forma més precisa. En la majoria de situacions estàndard ens donen uns resultats molt satisfactoris, però en altres situacions cal entendre el seu funcionament per tal que puguem obtenir exposicions correctes.

A diferència dels fotòmetres de llum incident, els que mesuren la llum reflectida proporcionen lectures diferents segons la reflectància lumínica dels subjectes que mesuren. Comencem parlant d’on surt el 18% de la famosa carat gris del 18%. S’ha establert de forma teòrica que el gris que reflecteix un 18% de la llum incident reprodueix el to de gris mig entre el blanc i el negre, i no ho fa el 50% com es podria pensar a priori. Per això, les càmeres fotogràfiques exposen de tal manera que la … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

2 comentaris

Introducció al flux de treball amb Lightroom

Quan un ja porta un temps fent fotos i més fotos, després d’iniciar la seva afició fotogràfica, comencen a sortir els primers dubtes de com organitzar tot el treball que això comporta. En aquest moment apareix el terme Flux de treball, el qual fa referència a totes les tasques necessàries des que accionem l’obturador de la càmera fins que donem una presentació final a les nostres imatges. No hi ha una forma única per ordenar els passos necessaris d’aquesta tasca i cadascú intenta adaptar-lo el màxim possible a les seves necessitats.

Adobe Photoshop Lightroom és un programa que s’estructura precisament responent a un esquema de flux de treball molt pràctic i flexible i, en molts casos, fa que sigui la única aplicació necessària per procedir un cop descarreguem la targeta de la nostra càmera fins al final de la feina. … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

8 comentaris

Píxels transparents

Imaginem-nos una escena concorreguda on no para de passejar-s’hi gent i en la qual és difícil aconseguir el nostre propòsit de deixar-la sense cap persona, totalment deserta. Podem aconseguir aquest repte de la següent manera.

He construït un “bodegó-paisatge” pel qual s’hi mouen uns quants barrufets… Utilitzant un trespeus, i sense variar l’enfocament ni cap altre paràmetre de la càmera, he fet les tres captures que es mostren a la figura A de tal manera que els personatges no repeteixen mai emplaçament. Evidentment, en funció del número de subjectes i de la intensitat del seu moviment s’haurien de fer més o menys fotos.

Seguidament amb Photoshop anem a Archivo > Secuencias de comandos > Cargar archivos en pila… A continuació cliquem a Explorar… seleccionem les fotos en qüestió i acceptem amb OK. Es crea un arxiu que conté les … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

3 comentaris

Perquè “dretejar”

Cada cop és més conegut el consell d’exposar “tirant l’histograma cap a la dreta” o, en un llenguatge més planer, exposar el màxim de clar sense arribar a cremar res. Aquesta tècnica d’exposició ens garanteix una òptima qualitat de les imatges capturades. Pot ser que molta gent ho utilitzi sense saber massa el perquè però, per altra banda, el fet que algunes vegades aquest mètode ens porti a resultats més clars de l’aparença real fa que s’opti per deixar-lo d’utilitzar. A més, aquest procediment d’exposició només té sentit si hi ha una edició posterior de les imatges, cosa totalment recomanable.

Per entendre el benefici de “dretejar” hem de començar entenent com captura la informació el sensor de la nostra càmera. La visió humana no fa una lectura lineal de la llum que rep sinó que és exponencial, de la mateixa … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

1 comentari

Enfocament suavitzat

Després d’haver vist el funcionament de la Màscara d’enfocament, ara pujarem un graó més i veurem el funcionament d’una eina més avançada com és l’Enfocament suavitzat. Aquest filtre de Photoshop disposa de tres pestanyes, si activem la modalitat Avançada.

Enfocar

Els reguladors de Quantitat i Radi de la pestanya Enfocar (figura A) funcionen de la mateixa manera que els explicats per la Màscara d’enfocament. A partir d’aquí ens apareix el menú desplegable Eliminar amb tres opcions: Desenfocament gaussià és el mateix mètode que utilitza la Màscara d’enfocament, Desenfocament de lent aconsegueix uns halos  d’enfocament menys pronunciats i Desenfocament de moviment permet reduir la borrositat en fotos lleugerament mogudes. Aquesta darrera opció activa el paràmetre Angle amb el qual podrem ajustar la direcció del moviment. En aquesta mateixa pestanya d’enfocament també disposem de la possibilitat d’activar l’opció Més exacte, la qual … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

5 comentaris

Màscara d’enfocament

L’enfocament digital d’imatges és sempre necessari, fins i tot quan aquestes semblen nítides, ja que incrementant la seva acutància (grau de contrast entre tons diferents d’una imatge que defineixen els seus detalls) augmentarem la sensació visual de nitidesa. Aquest ha de ser sempre l’últim pas en el processat, ja que és un procediment destructiu i qualsevol processat posterior a aquest degradaria notablement el resultat final. És important que visualitzem la imatge al 100% durant el procés d’enfocament per tal de poder apreciar correctament l’efecte d’aquest.Seguidament veurem com actuen els tres paràmetres de la Màscara d’enfocament que són la quantitat, el radi i el llindar (“umbral”).

Quantitat

Determina la magnitud de l’augment del contrast i, per tant, com es veurà d’evident el resultat de l’enfocament. Com més gran sigui la mida digital en píxels de la imatge que volem enfocar, … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

16 comentaris

Dislèxia colorimètrica

Els conceptes de mapa, espai i perfil de color s’han d’entendre bé abans d’intentar endinsar-se en el, a priori espès, món de la gestió de color. Seguidament no parlaré pròpiament de gestió de color, però si que intentaré aclarir aquests conceptes bàsics previs, que sovint presten a la confusió. Per fer-ho utilitzaré constantment els paral·lelismes amb la cartografia i la música.

Mapa de color

Un mapa de color és un model o sistema de representació de tot l’espectre de llum visible pels nostres ulls. Utilitza unes coordenades que permeten definir de manera objectiva i precisa qualsevol color. Per això és fàcil fer un símil amb la cartografia, la qual ens permet definir qualsevol punt geogràfic mitjançant unes coordenades úniques per cada indret del planeta.

Depenent del sistema de coordenades que utilitzem parlarem d’un mapa de color o d’un altre. … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

4 comentaris

Pàgines 12345