Articles per edSELVA

To, saturació, brillantor

Fins que no vaig dedicar certa estona a comprendre els fonaments del color, sempre perdia temps i més temps amb els meus clics erràtics per sobre del Selector de color de Photoshop fins que no aconseguia definir el color que tenia en ment. Ara intentaré explicar les nocions bàsiques per tal d’ajudar a qui es trobi en aquest estadi de l’aprenentatge.

Els atributs o qualitats essencials que defineixen el color són el to, la saturació i la brillantor.

To

Normalment quan ens referim col·loquialment al color, en el que estem pensant realment és en el to. Tècnicament podríem dir que el to és la longitud d’ona dominant del color que veiem, i més planerament diríem que és cadascun dels color en “estat pur”. L’Arc de Sant Martí podria ser un bon referent visual per pensar amb els diferents tons. … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

3 comentaris

Concurrents i paral·leles

Encara que sembli impossible, hi ha una manera d’aconseguir que diferents rectes contingudes en un mateix pla, que a la realitat no són paral·leles i fins i tot poden ser perpendiculars, a la foto es representin totalment paral·leles. I això sense utilitzar cap tipus de retoc digital ni objectius descentrables o càmeres de plaques, amb una simple compacta és possible. Anem a veure en quins casos podem aconseguir aquest efecte a priori impossible.

És tan senzill com buscar línies rectes que concorrin en un punt, com poden ser els radis d’una circumferència. Per obtenir dit efecte hem de col·locar, tal i com mostra la figura A, la visual principal, o eix òptic, totalment paral·lel al pla que conté les rectes concurrents i el punt de vista, o punt nodal de l’objectiu, just sobre la vertical del punt de concurrència de … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

2 comentaris

Píxels i Bytes

Després de comprovar que més d’un, jo mateix inclòs, tenia curiositat per saber d’on sortien les Dimensions en píxels expressades en Bytes que ens dóna Photoshop en el seu quadre de diàleg Mida de imatge, vaig decidir agafar la calculadora i fer quatre comprovacions. Aquests són els resultats.

La mida digital d’una imatge la podem expressar en píxels o en Bytes, però ambdues mesures estan estretament lligades. La mida o pes informàtic (Bytes) de la imatge depèn del nombre de píxels i de la profunditat de color (bits) emprada per definir-los. Per tant, com ho fem per passar de píxels a Bytes?

Primer de tot hem de saber el nombre total de píxels que té la imatge i per això només cal que multipliquem l’amplada per l’altura en píxels. L’exemple de la figura A correspon a una imatge de … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

7 comentaris

Modelar la perspectiva

A l’hora d’enquadrar una fotografia és molt útil dominar els conceptes bàsics de perspectiva que ens permetran variar ràpidament les ‘línies’ o fugues de la nostra composició, sense haver de recórrer a un atzar improvisat que ves a saber quan temps ens farà perdre i si ens permetrà finalment aconseguir allò que volem. No pretenc explicar com fer perspectives sinó simplement donar quatre consells pràctics per saber com ens hem de moure per variar les fugues de l’escena segons la nostra voluntat.

Tot i que en qualsevol perspectiva hi ha tants punts de fuga com direccions no frontals, si simplifiquem a la terna tridimensional X,Y, Z tindrem com a màxim 3 punts de fuga principals, un per cada una d’aquestes direccions ortogonals.

Per això, diferenciarem tres tipus bàsics de perspectiva depenent del número de punts de fuga: la perspectiva frontal … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

16 comentaris

Píxels i pomes

Sovint sento: envia’m les fotos a 72 dpi que són per a web… I es queden tan tranquils! Jo em poso les mans al cap i, si qui ho diu és un professional, llavors ja ho trobo garrafal! De la mateixa manera ens podrien demanar que anéssim a comprar pomes de les que valen 1,95 euros/kg, però immediatament demanaríem quants euros ens hi hem de gastar o quants kg n’hem de comprar, i això ja és més evident per a tothom.

La problemàtica de les resolucions és exactament la mateixa: no té cap sentit parlar de dpi sense demanar una mida física d’impressió. Per acabar d’entendre això hem de comprendre tant el concepte de mida de la imatge com el de redimensionat de la mateixa, i llavors dominarem a la perfecció el concepte de resolució mesurat en … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

9 comentaris

Focals i visuals

Molta gent té entès, erròniament, que els teleobjectius produeixen una compressió de la perspectiva i que els angulars creen l’efecte contrari. Res més lluny de la realitat! La perspectiva d’una fotografia depèn únicament del punt de vista i la visual principal que haguem escollit per realitzar-la, però mai de la distància focal de l’objectiu que utilitzem. Una altra cosa serà l’enquadrament, o retall, que escollim per la fotografia, ja sigui de forma analògica o digital, però aquest mai variarà la perspectiva.

Primerament intentaré justificar perquè podem trencar immediatament aquest principi fotogràfic equivocat i àmpliament estès. Un cop hem escollit el punt de vista (punt on col·loquem la càmera) i la visual principal (eix descrit pel punt de vista i el punt on apuntem amb el centre del nostre visor) per realitzar una fotografia, queda totalment definida la perspectiva d’aquesta. Llavors … 

llegir més →

Classificat com: Tutorials

18 comentaris

Pàgines 12345